16
Paź
2017
0

Stanowisko koalicji Sex Work Polska w sprawie o morderstwo dwóch pracownic seksualnych

Dziś, 16 października 2017, w sądzie okręgowym w Warszawie zapadł wyrok w głośnej sprawie zabójstwa dwóch pracownic seksualnych – 35-letniej Nadieżdy V. i 27-letniej Liliany P., które pracowały przy jednej z podwarszawskich tras. Oskarżony o oba morderstwa Daniel P., 25-letni mężczyzna, został uznany winnym. Sąd skazał go na dożywotnie pozbawienie wolności (wyrok sądu nie jest prawomocny).

Jesteśmy wstrząśnięte i wstrząśnięci śmiercią Nadieżdy i Liliany oraz drastycznością dokonanych morderstw. Łączymy się w bólu z bliskimi poszkodowanych, zarówno rodziną i przyjaciółmi, jak i koleżankami z pracy.

Sprzeciwiamy się też stanowczo wszelkim aktom przemocy wobec osób pracujących seksualnie. Chcemy podkreślić, że pracownice i pracownicy seksualni są grupą zawodową szczególnie narażoną na przemoc fizyczną, psychiczną i seksualną. Wynika to z olbrzymiej skali stygmatyzacji dotykającej osoby pracujące seksualnie. Stygmatyzacja ta nie tylko bezpośrednio rani pracujące seksualnie osoby, ale sprawia też, że ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo traktowane jest nierzadko jako “mniej warte” niż życie, zdrowie i bezpieczeństwo innych osób. Równocześnie, tym, co naraża osoby pracujące seksualnie na przemoc jest kryminalizacja ich środowiska pracy. Spycha ona pracownice i pracowników seksualnych w nielegalność, pozbawia ich formalnych i nieformalnych sieci wsparcia i ogranicza możliwość dochodzenia swoich praw czy szukania pomocy w sytuacji zagrożenia. Stygmatyzacja, kryminalizacja i marginalizacja są tym, co napędza przemoc wobec osób pracujących seksualnie, dając sprawcom poczucie bezkarności.

Solidaryzujemy się ze wszystkimi pracownicami i pracownikami seksualnymi doświadczającymi przemocy w pracy. Pamiętajcie, że nie jesteście same i sami. Działając wspólnie możemy przeciwdziałać przemocy i wspierać się w trudnych sytuacjach.

0