16
Gru
2017
1

17 grudnia – Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy wobec Osób Pracujących Seksualnie

Co roku 17 grudnia na całym świecie pracownice i pracownicy seksualni organizują się, żeby uczcić pamięć swych zabitych kolegów i koleżanek, wyrazić solidarność z osobami doświadczającymi przemocy i zamanifestować swój sprzeciw wobec przemocy doświadczanej przez osoby świadczące usługi seksualne. Również my opowiadamy się przeciwko wszelkim formom przemocy doświadczanej przez pracownice i pracowników seksualnych. Chcemy także podkreślić, że tym, co czyni tę przemoc możliwą jest piętnowanie, kryminalizacja i spychanie pracy seksualnej do podziemia. Marginalizacja społeczna i pozbawianie osób przysługujących im praw to również forma przemocy!

przemoc to piętnowanie

Pracownicy i pracownice seksualne są postrzegane jako osoby zagrażające moralności, wartościom rodzinnym, zdrowiu i porządkowi społecznemu a nawet samym sobie. Takie stereotypy są niezwykle krzywdzące ponieważ to one napędzają psychiczną i fizyczną przemoc wobec osób świadczących usługi seksualne oraz dają usprawiedliwienie jej sprawcom.

przemoc to kryminalizacja pracy seksualnej

Choć świadczenie usług seksualnych w Polsce nie jest nielegalne, nielegalne jest organizowanie i ułatwianie pracy seksualnej innym osobom. W konsekwencji, polskie prawo kryminalizuje środowisko pracy osób świadczących usługi seksualne. Kary za organizowanie czy ułatwianie pracy seksualnej innych osób dotykają pracownice i pracowników seksualnych, decydujących się pracować razem dla bezpieczeństwa. Praca w odosobnieniu lub skryminalizowanym kontekście naraża pracownice i pracowników seksualnych na bezpośrednią przemoc.

przemoc to brak dostępu do świadczeń socjalnych

Osoby świadczące usługi seksualne nie mają możliwości chociażby zarejestrowania działalności, płacenia podatków od dochodów czy odprowadzania składek emerytalnych i chorobowych. W rezultacie pracownice i pracownicy seksualni mają ograniczony dostęp do ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego i innych świadczeń socjalnych (np. wypadkowych, chorobowych czy macierzyńskich).

przemoc to odbieranie nam głosu

Polityki dotyczące pracy seksualnej zazwyczaj tworzone są bez konsultacji z osobami świadczącymi usługi seksualne. Oznacza to, że pracownicy i pracownice seksualne są pozbawione podstawowych praw człowieka, jakimi są prawo do decydowania o własnym życiu, ciele i seksualności, oraz prawo do samostanowienia.

1