BDSM to skrót pochodzący od nazw sześciu spektrów aktywności seksualnych, które zostały ułożone w trzy pary:

  • Bondage & Discipline (krępowanie i dyscyplinowanie)
  • Domination & Submission (dominacja i uległość)
  • Sadism & Masochism (sadyzm i masochizm)

Podstawową cechą rozróżniającą BDSM od przemocy jest zgoda wszystkich osób zaangażowanych w daną aktywność (consent).

Related hasla