Wpis okazjonalny o przemocy

Wpis okazjonalny o przemocy

Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Osób Pracujących Seksualnie (wiem, długa nazwa), a ja tak sobie dumam nad doświadczoną przez te lata przemocą. Nie było jej wiele, głównie ze względu na moją intuicję (np. powiedziałam komuś przez telefon, że...